Hoppa till huvudinnehåll

SLU Artdatabanken fyller 30 år

På SLU Artdatabanken tänker, lever och andas vi för en rik och känd natur. I trettio år har vi arbetat med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige.  Vad har hänt med vår svenska natur under dessa tre decennier?  

30-år-färg-text-havsvik.png

Naturen ligger till grund för vårt välmående och det är därför viktigt att förstå dess avgörande betydelse, så att den bevaras och används på ett hållbart sätt. Hittills har vi inte lyckats med den uppgiften. Vi lever i en tid där planeten brukas intensivt av oss människor och vi överskrider redan några av planetens gränser, en av dem är biologisk mångfald. Idag är förlusttakten av arter för hög globalt sett. I Sverige är det inte lika illa men det betyder inte att vi kan slappna av. Förlusten av biologisk mångfald är lika akut som klimatfrågan. Därför har Sverige, och de allra flesta andra länderna i världen,  genom Mångfaldskonventionen, enats om att den biologiska mångfalden ska bevaras och att vi ska använda den på ett hållbart sätt. På SLU Artdatabanken tar vi detta uppdrag på fullt allvar. Med hjälp av ett stort antal fritidsbiologer, yrkesverksamma biologer och experter arbetar vi outtröttligt för att samla in, analysera och tillgängliggöra data om Sveriges arter och naturtyper. För en rik och känd natur!

I samband med att Artdatabanken fyller 30 år vill vi uppmärksamma biologisk mångfald och arbetet för att bevara den. Under 2020 kommer vi att göra korta nedslag och ibland djupdykningar för att visa vad som gjorts, görs och kommer att göras i Naturvårdssverige. Stay tuned och följ med på en resa genom svensk natur.

Foldern Trettio år med svensk naturvård (pdf 1,3 MB)

Publicerad: 23 november 2020 - Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se
Loading…