Tvåvingar: Blomflugor 2

Senast ändrad: 03 juli 2018
Blomflugor_2.jpg

Den som invigs i blomflugornas fascinerande värld ska finna förunderligt vackra strukturer och märkliga levnadssätt. En del arters larver lever av växter, några lever av bladlöss, vissa lever i bon av getingar eller myror, medan andra lever under vattenytan i dammar och pölar.

Lätta att studera

Jämfört med andra flugor är blomflugor lätta att studera. En varm vårdag flyger årets första blomfluga på jakt efter nektar och pollen bland markens blommor eller högt i trädens kronor, och så fortsätter det ända in på hösten. Ändå har blomflugorna länge svävat omkring oräknade och namnlösa. Men de senaste åren har kunskapen om och intresset för blomflugor ökar kontinuerligt. Det finns fler amatörsamlare och det sker mer grundläggande forskning. Till exempel Svenska Malaisefälleprojektet. Inför arbetet med de att kartlägga blomflugorna har många blomflugor fått nya svenska namn.

Alla arter blomflugor beskrivna

Här har vi beskrivit alla nordiska blomflugor i underfamiljerna Eristalinae och Microdontinae. I Blomflugor 1 kan man läsa om underfamiljen Syrphidae. De flesta arterna som presenteras här tillhör underfamiljen Eristalinae. Blomflugor som tillhör underfamiljen Eristalinae är vanligen kraftigare byggda än de inom underfamiljen Syrphinae och känns, bland annat, igen på att skuldrorna syns väl och är tydligt behårade.

I underfamiljen Microdontinae finns bara fem arter i Norden, som alla hör till ett och samma släkte. De är mer kompakt byggda än övriga blomflugor och de kan kännas igen på att mellankroppens ryggplåt, skutellen, har ett par tydliga utskott baktill. Larverna lever i myrornas bon där de äter ägg och larver.

Tångslamfluga Eristalinus aeneus. Foto: Krister Hall
Tångslamfluga Eristalinus aeneus. Foto: Krister Hall

Fakta:

Titel: Tvåvingar: Blomflugor del 2. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae

Text: Hans Bartsch

Bild: Elizabeth Binkiewicz, Andrea Klintbjer, Anders Rådén, Erik Nasibov, Anna Nordin, Torbjörn Östman, Krister Hall och Christopher Reisborg

Antal arter: 243

Innehåll: Alla arter som påträffats i Norden beskrivs med utförliga texter, pedagogiska illustrationer och utbredningskarta. Lättanvända nycklar för artbestämning. Insektsordningen tvåvingar (Diptera) innefattar både myggor och flugor, uppdelade på ungefär 30 respektive 80 familjer. Familjen blomflugor presenteras i Nationalnyckeln med två volymer.

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 478

ISBN: 978-91-88506-70-2

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se