Stövsländor

Senast ändrad: 22 maj 2019
Stövsländor.jpg

Tittar man riktigt nära kan man upptäcka dem­­ – stövsländorna. De är vanligare än man kan tro. Variationen i utseende är stor, från skira sländor med flortunna vingar till millimetersmå bleka och vinglösa boklöss. Unika fältfoton öppnar ett litet fönster in i en fantastisk värld av former, färger och beteenden.

Stövsländor är en liten grupp små och lätt förbisedda insekter. De lever främst av mikroskopiska alger, svampar och lavar. De flesta arterna lever utomhus, ofta i träd och buskar där de hittar föda i överflöd på blad, grenar och bark.

På bilden nedan betar en höstövslända grönalger på ett granbarr. Stövsländan har redan hunnit äta rent längs med barrets spets och det gröna maginnehållet lyser igenom bakkroppens tunna hudskelett.

Några arter lever inomhus och kan hittas i källare, förråd, badrum eller i böcker.
En inomhuslevande art som är känd sen länge är väggsmed. När den trummar med bakkroppen, kan det höras som ett tickande ljud när den sitter på till exempel en yttervägg.

 Betande höstövslända Lachesilla pedicularia. Foto: Krister Hall 
Betande höstövslända 
Lachesilla pedicularia. Foto: Krister Hall

Fakta:

Titel: Stövsländor. Psocoptera

Text: Bo W. Svensson

Bild: Krister Hall

Antal arter: 82 nordiska arter varav 73 är funna i Sverige 

Innehåll: Alla stövsländearter som påträffats i Norden beskrivs med utförliga texter, pedagogiska illustrationer och de flesta med utbredningskarta. Nycklar för artbestämning gör det möjligt, och roligt, att ta reda på vilka arter man hittat. Här följs den traditionella systematiska indelningen av stövsländor och därför inkluderas inte djurlössen.

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 208

ISBN: 978-91-88506-68-9

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se