Stjärnmaskar–slemmaskar

Senast ändrad: 03 juli 2018
Slemmaskar.jpg

Häpnadsväckande bytesjakter, fantastiska förvandlingskonster och giftiga stiletter, allt detta finns hos stjärnmaskar och slemmaskar - arter som lever i havet. De två djurgrupperna stjärnmaskar och slemmaskar är inte särskilt nära besläktade men de innehåller båda maskformiga djur som lever i havet.

Världens längsta djur

Slemmaskar har en extrem förmåga att sträcka ut och dra ihop sig. Faktum är att världens längsta djur, långsnöre Lineus longissimus, finns utanför den svenska västkusten och är en slemmask som helt utsträckt kan bli närmare 50 meter lång. 

Giftiga djur

Slemmaskar  har kanske inte det mest tilltalande namnet man kan tänka sig, men det har sin förklaring. På kroppsytan finns ett illasmakande och giftigt slemsom gör att de inte behöver gömma sig för rovdjur utan kan ligga utsträckta fullt synliga på havsbottnen. Giftet är inte direkt farligt för människan, men det kan bedöva huden och ge stickningar och svullna fingrar.

Karakteristiskt för slemmaskar är snabeln som ligger i en egen hålighet i kroppen, och som kastas ut för att fånga in och hålla fast föda. Många slemmaskar är aktiva jägare som tar levande byten som mindre kräftdjur och snäckor. Snabeln kan vara försedd med stiletter som punkterar bytet, eller klibbiga strukturer som håller fast det.

Fakta:

Titel: Stjärnmaskar–slemmaskar. Sipuncula–Nemertea

Text: Texter och bestämningsnycklar Malin Strand (stjärnmaskar och slemmaskar) och Per Sundberg (slemmaskar). 

Bild: Helena Samuelsson

Antal arter: 69 arter slemmaskar och 9 arter stjärnmaskar 

Innehåll: Alla arter som påträffats i Sverige beskrivs i volymen. De flesta av arterna är marina och finns längs den svenska västkusten.

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 188

ISBN: 978-91-88506-72-6

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se