Skalbaggar: Långhorningar

Senast ändrad: 03 juli 2018
Långhorningar.jpg

Långhorningar ståtar ofta med vackra färger, imponerande kroppsstorlek och synnerligen långa antenner. Därför har de ibland kallats skalbaggsvärldens aristokrater. Det första mötet med en långhorning kan vara en minnesvärd upplevelse – som när en lång smaragdgrön myskbock flyger förbi framför näsan och med en duns landar på stugans faluröda panel.

Skåda skalbaggar - en ny hobby?

En del arter kan man artbestämma direkt på plats i naturen och det gör dem perfekta att ”skåda” precis som fåglar och dagfjärilar.

Namnet långhorningar kommer sig av att de flesta av dessa arter har långa antenner, ibland till och med längre än själva kroppen. En del arter, till exempel lövträdlöpare, reser ofta framkroppen med raka framben och ser aggressiva ut. 

Titta efter långhorningar i snår av brännässlor eller bland hundkäx. Eller på levande och döda träd där de ofta kryper. För långhorningarnas skull är det viktigt att den gamla skogen bevaras. Många långhorningar, till exempel större timmerman, är beroende av gamla och döda träd eftersom deras larver lever i ved och under bark, i vissa fall ända upp till tio år.


Myskbock Aromia moschata. Foto: Krister Hall

Fakta:

Titel: Skalbaggar: Långhorningar. Coleoptera: Cerambycidae 

Text: Bengt Ehnström

Bild: Alla illustrationer av långhorningar (hela djur) i anslutning till arttexterna är gjorda av Martin Holmer. Kompletterande illustrationer av långhorningar i övrigt och detaljer är gjorda av Göran Liljeberg. Mikroskopbilder är gjorda av Malin Birgersson. Miljöakvareller i introduktionen till Cerambycidae är gjorda av Liselotte Öhman.

Antal arter: 128

Innehåll: Alla långhorningsarter som påträffats i Norden beskrivs med utförliga texter, pedagogiska illustrationer och utbredningskarta. Lättanvända nycklar för artbestämning gör det roligt och möjligt att ta reda på vilka arter man hittat. Arternas livsmiljöer visas i akvareller och värdväxterna i lättöverskådliga tabeller. Volymen inleds med ett introduktionskapitel till långhorningsfamiljen.

Utgivningsår: 2007

Antal sidor: 302

ISBN: 978-91-88506-62-7

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se