Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar

Senast ändrad: 03 juli 2018
Fiskar.jpg

Fiskar finns nästan överallt där det finns vatten. Under sommarbryggan vakar abborren och yngelstimmet far fram och tillbaka. I vassen lurar gammelgäddan och ute till havs, i djupet, rör sig många arter som vi människor sällan kommer i kontakt med, åtminstone i levande livet.

I Sverige kan vi glädja oss åt ett överflöd av sjöar och en lång, varierad kuststräcka med ömsom salt, ömsom bräckt vatten. Här finns rikliga möjligheter att lära sig om fiskar, om det så är på fiskestället, vid badplatsen eller under en stilla roddtur. Faktum är att fritidsfiske är Sveriges största hobby med fler än en miljon utövare!

Fiskar är inte bara en mycket intressant djurgrupp bland ryggradsdjuren. De utgör också en del av vår kulturhistoria, till exempel inom fiskerinäringen, matlagningskonsten och akvariekulturen.

Gäddan - en fruktad jägare

För många unga sportfiskare börjar drömmen om storfångsten med en jättegädda. Gäddan är den mest betydelsefulla rovfisken i sötvatten i vår del av världen. Den kan uppehålla sig försåtligt lojt i vassen men är en fruktad jägare. När gäddan blivit tillräckligt stor jagar och äter den andra fiskar, främst stimlevande fiskar som mört, sarv, stäm och sill, men den ger sig också på andra gäddor och nöjer sig inte med småfisk utan kan ta byten upp till halva sin egen längd, bara de går att pressa in i gapet. Grodor, smådäggdjur och sjöfåglar blir också uppätna om de kommer tillräckligt nära. Unga gäddor uppehåller sig ofta på grunt vatten helt nära stranden och försvinner blixtsnabbt om de störs, de kallas därför i folkmun skottgäddor.
Gädda Bild: Linda Nyman

Hornsimpan - en relikt från istiden

Fyra skrovliga knölar på huvudet kännetecknar denna slanka simpa, som trivs i kalla, syrerika och inte alltför salta vatten. I Sverige är hornsimpa en sötvattensfisk som förekommer i relativt näringsfattiga sjöar med ett djup av minst 20 meter samt i Östersjöns utsötade delar. Den är en utpräglad kallvattensfisk, vilket avspeglas i dess arktiska utbredning och att den på våra varmare breddgrader vandrar ned på djupt vatten under sommaren.


Hornsimpa Bild: Karl Jilg

Sillkungen - en mytomspunnen varelse

Sillkungen är en spektakulär fisk som påträffats vid ett par tillfällen i Sverige. Av vissa har den liknats vid en orientalisk drake och inspirerat till historier om jättelika havsormar och andra mytiska varelser. Den kan bli upp till åtta meter lång och är därmed världens längsta strålfeniga fisk. Sillkungen har ett mycket säreget utseende, den är lång och silverfärgad med ryggfena med röd kant. Sillkungsfiskar finns i alla hav och lever på 200 till 1 000 meters djup. De fångas sällan men påträffas då de ibland råkat stranda efter ett oväder. I gamla tider trodde fiskarna att om man fick se en sillkung simma längst fram i ett sillstim var det ett tecken på att man skulle få en stor sillfångst.

Sillkung Bild: Linda Nyman

Sill är en sill, eller är den en strömming?

Det råder en viss namnförbistring när det gäller produkter baserade på sillartade fiskar. I första hand gäller det naturligtvis sill och strömming – som faktiskt är samma art. Ansjovisen säljs som sardell eller äkta ansjovis, medan svensk konserverad ”ansjovis”, liksom ”sardiner”, egentligen är skarpsill. Riktiga sardiner förekommer också i handeln, men de är då importerade. Skarpsillen ingår i ordningen sillartade fiskar och det finns omkring 360 arter i världen. De varierar i längd mellan 2 och 100 cm, och de är viktiga för det globala fisket.


Sill Bild: Linda Nyman

Fakta:

Titel: Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar. Chordata: Actinopterygii

Text: Sven O. Kullander, Bo Delling

Bild: Linda Nyman, Karl Jilg

Antal arter: 216

Innehåll: Alla arter som påträffats i Sverige beskrivs med utförliga texter och pedagogiska illustrationer. Här finns även lättanvända nycklar för artbestämning. Volymen behandlar 216 arter.

Utgivningsår: 2012

Antal sidor: 520

ISBN: 978-91-88506-80-1     

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se