Fjärilar: Käkmalar–säckspinnare

Senast ändrad: 03 juli 2018
Käkmalar.jpg

Kan alla fjärilar flyga? Nej, faktiskt inte! De flesta fullvuxna säckspinnarhonor saknar vingar och kan alltså inte flyga. I den här boken presenteras fjärilsfamiljer som är mycket olika, både till utseende och levnadssätt. Här finns allt från Sveriges minsta fjäril till forna dagars tålamods­prövande klädesmal.

En del ser ut som metallglänsande smycken i naturen, som till exempel lövskogskäkmalen. Eller har färgsprakande vingar och ett härligt rufsigt ”hår” som mörk kambladskärare i familjen bladskärarmalar, en familj där alla arter har hårlika fjäll på huvudet. 

”Gamla” arter

Här kan du läsa om de evolutionärt mest ursprungliga fjärilsfamiljerna. De har behållit en mängd drag från fjärilarnas tidigaste utvecklingshistoria. Käkmalarna har som namnet antyder käkar – och istället för att suga i sig nektar, som andra fjärilar, skrapar de pollen från växter. De är aktiva under dagen, och man kan ofta se flera fjärilar söka föda i samma blomma.

Säckspinnarna kan däremot flyga under hela dygnet, hanarna vill säga, honorna hos de flesta arter har inga vingar. De vinglösa honorna lever hela sitt liv i en säck tillverkad bland annat av inspunna växtdelar och honan flyger aldrig. Honoan kryper ur säcken för att locka till sig en hane att para sig med. Efter parningen lägger honan äggen inuti säcken.

Blad som artbestämning

Flera av arternas larver lever inuti blad. De kan ofta artbestämmas med hjälp av de gnagspår de lämnar, så kallade bladminor. 

Fakta:

Titel: Fjärilar: Käkmalar–säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae–Psychidae 

Text: Bengt Å. Bengtsson är ansvarig för merparten av arttexterna. Göran Palmqvist har skrivit texterna om rotfjärilar och säckspinnare. 
Bild: Roland Johansson

Antal arter: 256

Innehåll: Alla arter som påträffats i Norden beskrivs med utförliga texter, pedagogiska illustrationer och utbredningskarta. En översikt av bladminor och lättanvända nycklar för artbestämning gör det roligt och möjligt att ta reda på vilka arter man hittat. Volymen behandlar 256 arter i 13 familjer. De presenteras i systematisk ordning från överfamiljen käkmalar till överfamiljen säckspinnare. Antalet arter i varje familj varierar från endast en upp till hela nittiosex. Käkmalar till säckspinnare är de fjärilsfamiljer som anses vara evolutionärt mest ursprungliga.

Utgivningsår: 2008

Antal sidor: 648

ISBN: 978-91-88506-60-3

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se