Fjärilar: Dagfjärilar

Senast ändrad: 03 juli 2018
Dagfjärilar.jpg

Dagfjärilarnas färgglada, vackra mönster och fascinerande beteende har fängslat människor i alla tider. Vem har inte upplevt det rogivande i att följa en citronfjärils till synes planlösa flygtur med blicken för att sekunden senare inse att sommaren snart är här?

Fjärilar flyger långt

De flesta känner nog till Sveriges vanligaste arter som påfågelöga, sorgmantel och nässelfjäril, men att det bland våra ca 120 arter finns fjärilar med namn som smultronvisslare, mnemosynefjäril och rovfjäril är kanske inte lika välkänt. Att vissa av våra arter flyttar precis som flyttfåglar är kanske också en nyhet för många. Amiralen gör en årlig flygtur från Sydeuropa, och tistelfjärilen flyger så långt som från Nordafrika och Mellanöstern. Alla dagfjärilar kan kännas igen på sina klubbformiga antenner med tunt antennskaft, och på att de i vila oftast håller vingarna sammanslagna över ryggen.

Samla fjärilar

Redan på 1700- och 1800-talen var det i västvärlden mycket populärt att samla vackra fjärilar. Nu, ett par sekel senare ökar åter intresset hos naturintresserade nordbor. Trenden är att studera dagfjärilarna i fält och gärna fotografera, snarare än att samla in dem. En annan metod är att håva in fjärilen och studera den i burk för att sedan släppa den fri igen.

Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola. Foto: Johan Södercrantz
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola. Foto: Johan Södercrantz

Fakta:

Titel: Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae–Nymphalidae

Text: Arttexter är författade av Claes U. Eliasson. Introduktionskapitlet är författat av Nils Ryrholm och bestämningsnyckeln är gjord av Ulf Gärdenfors.

Bild: De tecknade illustrationerna av fjärilar är gjorda av Martin Holmer. Flertalet illustrerade larver och puppor är gjorda av Karl Jilg.

Antal arter: 140

Innehåll: Alla dagfjärilsarter som påträffats i Norden beskrivs med utförliga texter, pedagogiska illustrationer och utbredningskarta. Lättanvända nycklar för artbestämning gör det roligt och möjligt att ta reda på vilka arter man hittat. Volymen presenterar dagfjärilsarter i systematisk ordning från familjerna Hesperiidae till familjen Nymphalidae. 

Utgivningsår: 2005

Antal sidor: 407

ISBN: 978-91-88506-51-1

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se