Fjärilar: Bronsmalar–rullvingemalar

Senast ändrad: 03 juli 2018
Bronsmalar.jpg

Fjärilar kommer i alla färger och skepnader. Malar är en oerhört mångformig grupp bland fjärilarna. Totalt finns det över 1000 arter bara i Sverige.

Fjärilar som lämnar tydliga spår

Även om de flesta malar är oansenliga uppmärksammas de ofta i media. Särskilt när spinnmalarnas larver uppträder i tusenden och åter tusenden och kaläter buskar och träd. Eller när nya fjärilsarter sprider sig till vårt land och larverna äter upp bladen på träd som hästkastanj och lind. Många forskare tror att sådana här angrepp kommer att bli allt vanligare i framtiden i samband med att klimatet förändras.

Spinn

Så fort häggspinnmalens larver kläcks på våren spinner de gemensamt en skyddande väv åt sig själva samtidigt som de äter av häggens knoppar. Fåglar verkar inte särskilt intresserade av att äta larverna inuti väven, eftersom den klibbar fast vid näbben och huvudets fjädrar. Kolonin flyttar sig när bladen är uppätna och till slut kan väven täcka hela trädet. Trots att alla blad på en hägg kan vara fullständigt uppätna återhämtar sig trädet redan under samma säsong och får nya blad.

Bruna hästkastanjer

Flera malar har spridit sig till Norden under senare år. Kastanjemal är kanske det mest slående exemplet. Arten observerades för första gången år 1984 i västra Makedonien. Därifrån spred den sig oerhört snabbt över Centraleuropa. I Sverige gjordes första observationen år 2003. Idag förekommer arten i större delen av Götaland i alléer, trädgårdar och parker med hästkastanj. Orsaken till att den har spridit sig så snabbt är troligen att parasitstekeln som äter fjärilens larver inte har ”hunnit med” spridningen av värden. Massförekomster av kastanjemal kan lätt upptäckas genom att hästkastanjernas blad blir bruna i förtid med början på de lägre grenarnas blad som mineras först. Forskningsprojekt på Sveriges lantbruksuniversitet följer nu utvecklingen av kastanjemal i landet eftersom denna lilla insekt på sikt kan hota hästkastanjens överlevnad i Sverige.

Hästkastanjer angripna av kastanjemal. Foto:Bengt Åke Bengtsson
Hästkastanjer angripna av kastanjemal. Foto:Bengt Åke Bengtsson

Kastanjemal Cameraria ohridella  Bild: Roland Johansson
Kastanjemal Cameraria ohridella  Bild: Roland Johansson

Fakta:

Titel: Fjärilar: Bronsmalar–rullvingemalar. Lepidoptera: Roeslerstammiidae–Lyonetiidae

Text: Bengt Å. Bengtsson

Bild: Roland Johansson

Antal arter: 248

Innehåll: Volymen behandlar 248 arter i 12 familjer.

Utgivningsår: 2011

Antal sidor: 512

ISBN: 978-91-88506-76-4

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se