Fältnyckel Dagfjärilar

Senast ändrad: 03 juli 2018
Fält_dagfjäril.jpg

Med hjälp av Fältnyckeln kan du enkelt, snabbt och utan avancerad utrustning ta reda på vilken art du hittat! Informationen i Fältnyckeln är ett omarbetat urval från Nationalnyckeln. Här beskrivs de vanligaste arterna med bilder, utbredningskartor och kort information. För varje art finns det en direkt sidhänvisning till Nationalnyckeln.

Fakta:

Titel: Fältnyckeln Dagfjärilar

Text: Arttexter är författade av Claes U. Eliasson.

Bild: De tecknade illustrationerna av fjärilar är gjorda av Martin Holmer. Flertalet illustrerade larver och puppor är gjorda av Karl Jilg.

Innehåll: Fältnyckeln Dagfjärilar beskriver Nordens dagfjärilar och innehåller femton larvillustrationer som inte finns med i Nationalnyckeln. 

Utgivningsår: 2006

Antal sidor: 72

ISBN: 91-88506-32-0

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se