Bladmossor: Sköldmossor–blåmossor

Senast ändrad: 03 juli 2018
Sköldmossor.jpg

Upptäck mossornas mångfald. Man kan tycka att en mossa är en mossa occh ibland är de svåra att skilja åt. Men ofta har de en alldeles egen karaktär, värd att utforska. En art är smaragdgrön och liten, en annan ser ut som små stjärnor uppifrån och en tredje har vita bladspetsar.

En särpräglad livsform

Mossor är en del av vår fotosyntetiserande, gröna växtvärld. En särpräglad livsform, som på flera sätt skiljer sig från till exempel blomväxter och ormbunkar. De saknar bland annat rötter, och kan ta upp fukt och näring via hela bladet. I boken finns tydliga beskrivningar av mossans olika delar, och hur man kan lära sig skilja på olika mossarter. Här kan du också läsa om hur du undersöker och samlar in mossor, och vilka hjälpmedel som behövs för att artbestämma dem.

Många av mossarterna i den här boken är för första gången illustrerade i färg. En blandning av akvareller och fotografier kompletterar varandra för att återge varje mossa på bästa sätt.

Spåmossa Funaria hygrometrica. Foto: Tomas Hallingbäck
Spåmossa Funaria hygrometrica. Foto: Tomas Hallingbäck

Fakta:

Titel: Bladmossor: Sköldmossor–blåmossor. Bryophyta: Buxbaumia–Leucobryum

Text: Tomas Hallingbäck, Niklas Lönnell, Henrik Weibull och Lars Hedenäs

Bild: Flertalet akvareller är gjorda av Pollyanna von Knorring samt några av Liselott Öhman och Karl Jilg. Merparten av fotografierna är tagna av Tomas Hallingbäck, Stefan Evertsson och Niklas Lönnell.

Antal arter: 262

Innehåll: Alla arter som påträffats i Norden beskrivs med utförliga texter, pedagogiska illustrationer och utbredningskarta. Lättanvända nycklar för artbestämning gör det roligt och möjligt att ta reda på vilka arter man hittat. Volymen behandlar 262 arter av egentliga bladmossor i 49 släkten. De presenteras i systematisk ordning från släktet sköldmossor till släktet blåmossor. Här finns unika bilder och förklaringar av detaljer och strukturer hos bladmossor som aldrig tagits fram tidigare.

Utgivningsår: 2006

Antal sidor: 416

ISBN: 978-91-88506-55-9

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se