Bladmossor: Kompaktmossor–kapmossor

Senast ändrad: 03 juli 2018
Kompaktmossor.jpg

Du kanske tycker att alla mossor ser likadana ut? Men betraktar man dem noga så öppnar sig en ny värld, full av nyanser – väl värd att utforska! Här handlar det framför allt om små, tuvbildande mossor. De minsta arterna har bara några millimeter höga skott. De största blir omkring en decimeter.

Upplev detaljer

På de flesta arter som presenteras i denna volym sitter kapseln i toppen av skotten. Några släkten har praktfulla eller speciella kapslar, till exempel äppelmossor och parasollmossor. Tack vare modern fototeknik kan du uppleva fantastiska detaljer och strukturer genom unika närbilder. Till exempel går det att kring mynningen av strimhättemossans kapsel tydligt se tänderna, som förhindrar att alla sporerna trillar ut samtidigt. Ofta går det att bestämma en art med en vanlig handlupp, men för de allra minsta arterna behövs ett mikroskop.

Hitta mossor

Bladmossor växer på olika underlag och i vitt skilda miljöer. En del växer på bark och sten eller på jord i skuggiga och fuktiga områden, andra på döda djur eller spillning. Parasollmossor växer på spillning från växtätare. Den färggranna kapselhalsen luktar dessutom på samma sätt som spillningen. Doften och färgen drar till sig flugor som letar efter spillning – mosskapselns små, klibbiga sporer fastnar på flugorna och sprids när flugorna fortsätter vidare.

Röd parasollmossa Splachnum rubrum besöks av fluga. Foto: Tomas Hallingbäck
Röd parasollmossa Splachnum rubrum besöks av fluga. Foto: Tomas Hallingbäck

Fakta:

Titel: Bladmossor: Kompaktmossor–kapmossor. Bryophyta: Anoectangium–Orthodontium

Text: Tomas Hallingbäck, Niklas Lönnell och Henrik Weibull

Bild: Akvareller av enskilda skott har utförts av Pollyanna von Knorring och Magda Korotynska. Tomas Hallingbäck har fotograferat merparten av bilder på bladmossor i växtmiljö. Detaljbilder har fotograferats i mikroskop av Christopher Reisborg och Malin Birgersson.

Antal arter: 292

Innehåll: Alla arter som påträffats i Norden beskrivs med utförliga texter, pedagogiska illustrationer och utbredningskarta. Lättanvända nycklar för artbestämning gör det möjligt, och roligt, att ta reda på vilka arter man hittat. Volymen behandlar 292 arter av egentliga bladmossor i 60 släkten. De presenteras i systematisk ordning från släktet kompaktmossor till släktet kapmossor. De flesta som omfattas har ett akrokarpt växtsätt, det vill säga de har kapseln i toppen av skotten. Här finns unika bilder och förklaringar av detaljer och strukturer hos bladmossor som aldrig tagits fram tidigare.

Utgivningsår:
 2008

Antal sidor: 504

ISBN: 978-91-88506-64-1

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se