Hoppa till huvudinnehåll

Flyttfåglarnas ankomst till olika delar av Sverige

Törnskata. Foto: Niclas Ahlberg

Stabil flyttning och population för törnskatan

Törnskatan är den enda tropikflyttande fågeln i Sverige som inte har tidigarelagt sin ankomst på våren. Törnskatorna kommer in till Sverige från sydost. Från att ha minskat kraftigt i antal tycks beståndet av törnskata nu vara stabilt.

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
08 juni 2018
Grå flugsnappare. Foto: Johan Nilsson

Grå flugsnappare

Grå flugsnappare anländer ungefär fyra dagar tidigare nu än den gjorde på 1980-talet. I stort kom de första grå flugsnapparna på tidtabell våren 2017.

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
18 maj 2018
Tornseglare (Apus apus). Foto: Tomas Carlberg

Punktliga tornseglare

I dagarna anländer stora mängder tornseglare till Sverige. Trots att arten är rödlistad i kategorin Sårbar (VU) är den fortfarande talrik. Svirrande flockar med tornseglare över hustaken utgör en folkkär bild av den svenska sommaren.

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
09 maj 2018

Näktergal

Näktergalarna var ungefär fyra dagar sena den kalla våren 2017. Men jämfört med 1980-talet anländer de numera cirka fem dagar tidigare. Näktergalen förekommer glest på Småländska höglandet, vilket förklarar de sena medelankomstdatumen där. I Norrland är det bara längs kustlandet upp till Ångermanland som näktergalen förekommer regelbundet.

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
05 april 2018
Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix). Foto: Tomas Carlberg

Grönsångare

Grönsångaren var i stort sett fyra dagar sen under den kalla våren 2017. Sedan 1980-talet har grönsångaren tidigarelagt sin flyttning med ungefär sex dagar.

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
05 april 2018
Grå flugsnappare. Foto: Johan Nilsson

Grå flugsnappare

Grå flugsnappare anländer ungefär fyra dagar tidigare nu än den gjorde på 1980-talet. I stort kom de första grå flugsnapparna på tidtabell våren 2017.

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
18 maj 2018
Gök. Foto: Hans Bister

Göken anländer numera fyra dagar tidigare än på 1980-talet

Alla fågelarter som flyttar till tropikerna på vintern återkommer under en samlad period på våren. Ytterst få individer anländer långt före den stora massan. Göken, som är en av våra folkkära fågelarter, anländer numera fyra dagar tidigare jämfört med 1980-talet.

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
03 maj 2018
Ärtsångare (Sylvia curruca). Foto: Niclas Ahlberg

Ärtsångare

Ärtsångaren anländer mer samlat än någon annan art som anländer i april. Ingen art har så få ”tidiga” fynd, tidigare än sju dagar före medeldatum, som ärtsångare.

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
29 april 2018
Rödstjärt. Foto: Tomas Carlberg

Rödstjärten kommer en vecka tidigare jämfört med för 30 år sedan

Liksom övriga tropikflyttare anländer rödstjärten numera tidigare än för 30 år sedan; i rödstjärtens fall ungefär åtta dagar tidigare. Antalet rödstjärtar ökar svagt i antal, enligt Svensk häckfågeltaxering.

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
27 april 2018
Trädpiplärka: Foto: Niclas Ahlberg

Trädpiplärkan håller tidtabellen senaste 30 åren

Normalt anländer trädpiplärkan till Skåne först den 11 april. I Artportalen finns många fynd av trädpiplärka redan i mars – rör det sig om tidiga trädpiplärkor eller om förväxlingsarten ängspiplärka?

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
13 april 2018

Ladusvalan kommer nu tio dagar tidigare än på 80-talet

Under den senaste 30-årsperioden har ladusvalan i genomsnitt börjat komma till Sverige tio dagar tidigare på våren. Men variationen är stor; förra året anlände svalorna några dagar senare än normalt.

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
05 april 2018

Allt färre stenskvättor på väg mot Sverige

Under den senaste 20-årsperioden har allt färre stenskvättor anlänt till Sverige. Störst är minskningen i jordbrukslandskapet. Idag – den 29 mars – har de första stenskvättorna normalt anlänt till Skåne och Blekinge.

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
29 mars 2018
Gransångare. Foto: Johan Nilsson

Gransångarens ankomst tidigarelagd med flera veckor

Sedan 40 år finns två underarter av gransångare i Sverige, med nordlig respektive sydlig utbredning. Den senare etablerade sig i landet på 1970-talet och anländer till Sverige tidigare jämfört med den nordliga underarten.

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
27 mars 2018
Sädesärla. Foto: Niclas Ahlberg

Flyttfåglarnas ankomst till olika delar av Sverige

En metod har tagits fram för att beräkna det datum då man kan förvänta sig att se den första individen av en viss fågelart, förutsatt att väderleken är ”normal”. Först ut i en serie här i Dagens natur är sädesärlan. Idag – den 22 mars – kan man förvänta sig att se sädesärla i Östergötland.

 • Artdatabanken
 • Fortlöpande miljöanalys
22 mars 2018
Loading…