Faunaväkteri av småkryp

Senast ändrad: 30 mars 2023
Brungul insekt på ljuslila blomblad. Foto

Genom regelbundna besök följer faunaväkteriet insekts- och spindelpopulationers status och trender. Det drivs av Sveriges Entomologiska Förening i samarbete med lokala entomologiska föreningar.

Upplägg

I faunaväkteriet av småkryp kan alla rödlistade insekts- och spindelarter enligt Rödlistan (2005-2015) ingå. Även nationellt och regionalt viktiga arter kan ingå i projektet, t.ex. arter som ingår i art- och habitatdirektivet, Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper samt miljöövervakningen. I Rödlista 2015 är 1 932 insektsarter och 79 spindelarter upptagna. Information om alla dessa arter kan du hitta i Artfakta

Det finns ett rikstäckande nätverk med lokala samordnare från lokala entomologiska föreningar. I dagsläget är det ett tiotal arter som övervakas regelbundet.

Bli faunaväktare

Hjälp oss att förbättra kunskapen om arternas förekomst och populationsutveckling. Gör en insats och bli faunaväktare! Genom återkommande besök följs arternas tillstånd upp, och eventuella hot mot lokalerna kan uppmärksammas.

Anmäl dig

Du kan själv välja en eller flera rödlistade arter på en eller flera specifika lokaler. Om du tycker att det är svårt eller inte har några preferenser så kan du få hjälp med vad som är lämpligt för dig att bevaka. Du kan både övervaka kända lokaler och leta efter nya. 

Alla fynd rapporteras i Artportalen under ett projekt som du får tillgång till efter att du har anmält dig. Det är viktigt att rapportera även om du inte har funnit din väkteriart vid besöket (du kryssar då i Ej återfunnen när du rapporterar i Artportalen). Ta gärna bild på din art! Vid rapporteringen kan du sedan ladda upp bilden och därmed få dina fynd kvalitetssäkrade.

Anmäl dig som faunaväktare till den nationella projektledaren Kajsa Mellbrand vid Sveriges Entomologiska Förening. Kajsa och regionala samordnare från ditt län hjälper dig med urval, metodik, rapportering och registrering av dina arter och lokaler.

Fakta:

Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djur. Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana arter och bli faunaväktare.


Kontaktinformation

018-672295