Rapportera blodigel

Senast ändrad: 07 juli 2022
Blodigel på sandig botten. Foto

Har du blodiglar där du badar? Hjälp till att kartlägga blodiglarnas utbredning. Du kan enkelt rapportera dina fynd av blodiglar via rapporteringsverktyget ”Rappen”. Det råder kunskapsbrist om blodigelns förekomstområden i Sverige.

SLU Artdatabanken önskar nu ytterligare information från alla som stöter på denna fascinerande art i vår och sommar. Eller gjort så under senare år. Särskilt inlandsförekomster är av intresse.

Läs mer om blodigel och hur du kan rapportera.


Kontaktinformation

Ulf Bjelke, limniska evertebrater
SLU Artdatabanken
, 018-672614