Tidigare bidrag till nätverkande aktiviteter

Senast ändrad: 10 januari 2023

Svenska artprojektet utlyser bidrag för nätverkande aktiviteter som syftar till att stimulera till uppbyggnad av kompetens inom systematik och taxonomi. Den första utlysningen av bidraget gjordes 2020. På grund av den pandemi som då bröt ut har flera projekt fått förlängd tid. Listan nedan kommer successivt att fyllas på.

 

dha 2020-301. Sveriges Mykologiska Förening. Mykologiveckan på Gotland, oktober 2021. Medelsförvaltare: Göteborgs universitet, biologi och miljövetenskap

Dha 2020-299. Entomologiska föreningen i Uppland. Kunskapsöverbryggning inom entomologi, artbestämning i grupp, februari 2022. Medelsförvaltare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi