Svenska artprojektets granskningskommitté

Senast ändrad: 10 maj 2022

Här presenteras den granskningskommitté som granskar och bedömer ansökningar om forskningsmedel från Svenska artprojektet.

Svenska artprojektets granskningskommitté 2022

 

Per Sundberg, seniorprofessor, marina vetenskaper, Göteborgs universitet, ordf.

Systematiker, forskning inom marin biodiversitet. Leder idag forskningsprojekt om hur DNA-baserade metoder för att identifiera/upptäcka arter kan användas inom miljöövervakningen. Stort intresse för hur forskning kan nyttiggöras för allmänhet, beslutsfattare och myndigheter.

 

Bente Eriksen, föreståndare, Botaniska trädgården, Lunds Universitet

Systematiker med intresse för taxonomi och fylogeni, men också ekologiska frågeställningar. Författare till boken ”Nyttoväxter från hela världen”. Arbetar som föreståndare för trädgården med att föra ut betydelsen av biologisk mångfald. Erfaren lärare och en av grundarna av NABIS där hon fortfarande är aktiv.

 

Elisabeth Stur, forskare, institutet för naturhistoria, NTNU Vetenskapsmuseet

Systematiker med intresse för biogeografi och taxonomi hos Chironomidae (Diptera). För tillfället upptagen i flera DNA-streckkodsprojekt för olika myggor och andra akvaktiska artropoder. Hon är en av koordinatorerna för den norska Forskarskolan i biosystematik (ForBio) och sysslar annars med dokumentation av biologisk mångfald i tid och rum.

 

Endre Willassen, professor emeritus, Universitetsmuseet i Bergen (UiB)

Var ansvarig för evertebratsamlingen vid museet. Undervisade i zoologi, systematik och evolutionsbiologi vid UiB, Nord universitet och ForBio (Research School in Biosystematics). Har varit med om större norska och internationella artinventeringsprogram i marin miljö, i etableringen av NORBOL (IBOL) och i ForBio (Research School in Biosystematics). Har forskat på olika djurgrupper, ofta med fylogenetiska analyser.

 

Henrik Nilsson, universitetslektor, institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Har en bakgrund inom basidsvamps-systematik och -taxonomi. Särskilt gränslandet mellan taxonomi och bioinformatik har tilldragit sig Henriks forskningsintresse: vad gör vi med de otaliga arter och högre grupper som vi bara känner från DNA-sekvenser och som därmed inte får beskrivas? Henrik förfäktar eDNA som taxonomisk informationskälla och sätter gärna fingret på brännande punkter inom modern systematik/taxonomi: dataläggning, taxonomisk reproducerbarhet, nomenklatur och vetenskaplig kommunikation.