Svenska artprojektet fyller 20 år

Senast ändrad: 26 oktober 2022

Sedan startskottet våren 2002 har Svenska artprojektet bidragit till en betydligt mer känd natur. Det är värt att uppmärksamma.

Bevingad insekt på grönt blad i närbild. Foto

Några spektakulära och väl kända insatser under Svenska artprojektets tidiga år är den marina inventeringen och malaisefälleprojektet som bidragit med stor kunskap om Sveriges arter. Men även bakom kulisserna har ett flitigt arbete pågått med att utforska och beskriva alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur. Tack vare Svenska artprojektet finns idag kunskap om att fler arter än vi tidigare trott finns i Sverige, har helt nya arter hittats, kunskapen om de redan kända arterna har ökat bland annat genom de nästan 200 forskningsprojekt som finansierats med medel från Svenska artprojektet. Svenska artprojektet har även möjliggjort digitalisering av biologiska samlingar.

Och all denna artinformation görs kontinuerligt tillgänglig för forskare, naturvårdare och allmänhet, framför allt digitalt i Artfakta.se och i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

För att fira dessa framgångar kommer vi under året att uppmärksamma Svenska artprojektet på olika sätt. Vi började med en webbinarvecka efter sommaren med möjlighet att delta på öppna föreläsningar. Du kan i efterhand se de inspelade föredragen om Svenska artprojektets forskning, framgångar och hur allt startade för 20 år sedan.”