Några arter som vi nu vet mer om

Senast ändrad: 10 augusti 2022

Sedan Svenska artprojektet startade har uppskattningsvis fler än 3000 nya arter hittats i Sverige, varav en tredjedel är helt nya för vetenskapen. Nedan finner du ett axplock av de många arter som vi nu vet mer om.

Blågul kamnuding

En ovanlig nakensnäcka som kan påträffas vid Smögen i norra Bohuslän, normalt under vår till sommar. Blågul kamnuding, eller Trinchesia cuanensis, beskrevs vetenskapligt 2019 och är också känd från Norge och Nordirland. Den långsmala kroppen kan bli upp till 15 millimeter lång och är vitaktigt halvgenomskinlig, ibland med diffusa pigment i vitt och ljusgrönt. Stjärtpartiet är långt och smalt. Arten lever på hårdbotten på 15 till 30 meters djup.

Läs mer om blågul kamnuding på Artfakta

Vitaktigt halvgenomskinligt blötdjur med korta, utskjutande fingerformiga delar med gul spets. Foto

Blågul kamnuding "Trinchesia cuanensis". Foto: Klas Malmberg

Strimnemertin

Längs norra delen av Sveriges västkust kan denna slemmask påträffas. Strimnemertin, eller Raygibsonia bergi, lever på havsbottnar på ett djup av 30 till 40 meter och kan antas jaga sina byten. Arten är upp till två centimeter lång och två millimeter bred, jämntjock och med lätt rundad bakände. Ofta syns en mörkare mittlinje löpa längs med ryggen. Huvudet är mycket karaktäristiskt då det ser ut att ha en utskjutande ”underläpp”.

Läs mer om strimnemertin på Artfakta

Beige-brun slemmask med mörk linje som löper längs med kroppen. Foto

Strimnemertin "Raygibsonia bergi". Foto: Fredrik Pleijel

Ekgräddvaxskivling

Den här syd- och mellaneuropeiska skogsvaxskivlingen kräver värme och har i Norden bara bekräftats i Sverige i mycket begränsad utbredning, främst på Gotland och Öland. Ekgräddvaxskivling Hygrophorus penarioides beskrevs som ny för vetenskapen 2007. Svampen är medelstor till stor, vit till vitaktig och ska inte förväxlas med gräddvaxskivlingen H. penarius som bara växer med bok. Ekgräddväxlingen växer istället nära ek på kalk- och näringsrik mark i ädellövskog, löväng och hagmark.

Läs mer om ekgräddvaxling på Artfakta

Tre vitaktiga svampar på marken varav en ligger och två står. Foto

Ekgräddvaxling "Hygrophorus penarioides". Foto: Michael Krikorev

Bredhuvad kamnuding

Idefjorden ligger i norra Bohuslän och utgör gräns mot Norge. På den svenska sidan nära småorten Krokstrand kan du hitta den mycket ovanliga bredhuvade kamnudingen, vars kropp är förhållandevis bred jämfört med andra kamnudingar. Kroppens grundfärg är halvgenomskinligt sandgul med brun ton. Den centimeterlånga nakensnäckan, som fått det vetenskapliga namnet Bohuslania matsmichaeli, har påträffats på fem till sju meters djup. Arten lever bland stenar och dy i utsötat och ofta grumligt vatten.

Läs mer om bredhuvad kamnuding på Artfakta

Sandgult och brunt blötdjur med utskjutande, fingerformiga delar mot svart bakgrund.  Foto

Bredhuvad kamnuding "Bohuslania matsmichaeli". Foto: Fredrik Pleijel

Glassnemertin

Få fynd har rapporterats av denna art men den är beskriven från Kosterområdet utanför Strömstad. Glassnemertinen ligger oftast platt mot lerbottnen på 40 meters djup och rör sig sakta. Skulle den bli störd kan den dock simma iväg relativt snabbt med hastiga, vågliknande rörelser. Slemmasken, som fått det vetenskapliga namnet Pseudomicrura afzelii, är åtminstone upp till åtta centimeter lång och upp till 7 millimeter bred. Den mörkt rosa kroppen kan variera mycket i form när masken börjar röra sig – den kan bli rynkig eller vågig, bubbla sig och bitvis även vara väldigt bred och platt.

Läs mer om glassnemertin på Artfakta

Något hopkrupen slemmask som skiftar i kroppsform och i gult, orange och mörkt rosa. Illustration

Glassnemertin "Pseudomicrura afzelii". Illustration: Helena Samuelsson


Kontaktinformation

Anton Nyström, kommunikatör
SLU Artdatabanken
anton.nystrom@slu.se, 018-672417, 076-1164113