Digitala föredrag från Svenska artprojektet

Senast ändrad: 15 september 2022

Under fem dagar, 29 augusti till 2 september, uppmärksammade vi Svenska artprojektets framgångar genom att erbjuda öppna föredrag med innehåll från Svenska artprojektet och även berätta mer om hur allt startade för 20 år sedan. Här finns föredragen att se inspelade.

Bevingad insekt på grönt blad i närbild. Foto

Varje dag under veckan hölls ett digitalt föredrag där olika delar ur Svenska artprojketet presenterades. Föredragen var öppna för allmänheten och varade i cirka 20 minuter med tid för frågor efteråt.

Webbinarveckan spelades in och finns att se nedan.

Hur det hela började

Ulf Gärdenfors, en av initiativtagarna, berättar om Svenska artprojektets bakgrund, hur det började och vad det har inneburit.

En forskare berättar

Mikael Jeppson, mykolog vid Göteborgs universitet, berättar om sin forskning och koppling till Svenska artprojektet.

Från Linné till Dyntaxa - varför är taxonomi och systematik viktigt?

Maria Backlund och Erica Mejlon, SLU Artdatabanken

Information om arter - var och hur?

Sanna Nordström, SLU Artdatabanken

Kunskapslyft ger ringar på vattnet

Vad betyder kunskapslyftet inom Svenska artprojektet flera steg bort? Dave Karlsson, Station Linné