Hoppa till huvudinnehåll

Yttranden och remissvar

Det kommer löpande in remisser till SLU Artdatabanken från olika myndigheter och departement. Remisserna kan vara direkt ställda till oss eller ställda till SLU och sedan delegerat till oss. Vi får därigenom möjlighet att lämna synpunkter på förslag som berör våra uppdrag inom biologisk mångfald. Här nedan listas sådana yttranden.

Loading…