För ett rikare odlingslandskap

Senast ändrad: 03 juni 2021
Harlekinpiga (Harmonia axyridis) Foto: Stefan Cherrug

Vad krävs för att återskapa ett mångformigt jordbrukslandskap med bibehållen biologisk mångfald? Vi vet att nuvarande åtgärder inte räcker för att nå miljömålet ett rikare odlingslandskap. För att hitta lösningar behövs en helhetssyn över sektorsgränserna och en gemensam plan som tar hänsyn till fler parametrar än de som styrt arbetet fram till nu. Med årets Flora- och faunavårdskonferens vill vi skapa förutsättningar för breda diskussioner som kan stötta den gemensamma planen.

Under konferensen blir det en spännande blandning talare. Vi kommer att få höra om Jordbruksverkets nya strategi för biologisk mångfald i odlingslandskapet som utgår från hur hävdhistoria, nutida förvaltning och biologisk mångfald hänger samman.

Titta på konferensen: För ett rikare odlingslandskap