Vad är Dagens natur?

Senast ändrad: 12 december 2017
Dagens natur. Foto: Johan Södercrantz

Artikelflödet Dagens natur publiceras av ArtDatabanken SLU. Här hittar du nyheter och analyser om biologisk mångfald, arter och naturvård.

Vi kommer att publicera journalistiskt bearbetade nyheter och göra analyser av ämnen som kopplar till det arbete som görs om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård och som utförs av alla aktörer i Sverige – inklusive det arbete som utförs av oss på ArtDatabanken SLU.

Vi vill också förbättra kommunikationen med Artportalens rapportörer, dvs. alla ni som rapporterar in observationer av arter. Genom att lyfta exempel kan vi visa hur rapporteringen i Artportalen har stor betydelse för svensk miljöövervakning, och att den är ett viktigt underlag för att utvärdera hur Sverige når uppsatta miljömål.

Vi kommer normalt att publicera två, tre artiklar i veckan, och du hittar artikelflödet Dagens natur på Artportalens startsida och här på ArtDatabankens webbplats.

Ansvarig redaktör för Dagens natur är Tomas Carlberg, kontakta honom om du har nyhetstips.

Foto artikelflöde: Johan Södercrantz

Tillbaka till artikelflödet Dagens natur

 

In english

The article series Today’s nature is published by the Swedish Species Information Centre, ArtDatabanken, SLU. Here you can find news and analysis of biological diversity, species and environmental management.

We will produce and publish short news and analysis articles on themes connected to biological diversity, species and Swedish environmental management concerning work being performed by many different organisations and institutions in Sweden, including the Swedish Species Information Centre. The articles themselves will, unfortunately, only be available in Swedish.

One aim of these articles is to improve communication with Artportalen’s users by, for example, demonstrating the importance to Swedish environmental monitoring of reporting observations and that the system is an important tool in assessing Sweden’s work towards environmental targets.

The intention is to publish two or three articles each week and you can find the article series from Today’s nature on Artportalen’s start page and here on the Swedish Species Information Centre’s website.

The editor for Today’s nature is Tomas Carlberg. Contact Tomas if you have news tips.

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se