SLU Artdatabankens arbete med riskklassificering av främmande arter

Senast ändrad: 21 maj 2024
Krabba med ludna främre klor sedd ovanifrån på rödaktig bakgrund. Foto

SLU Artdatabanken har återigen fått i uppdrag att riskklassificera främmande arter på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Under 2023 har ett 10-tal experter riskklassificerat akvatiska främmande arter och under 2024 kommer vi även riskklassificera landlevande arter.

Vi öppnar nu upp för möjligheten att ta del av metod och underlag för SLU Artdatabankens arbete med riskklassificering av främmande arter. Vi öppnar också för möjligheten att bidra med ytterligare kunskap kring de akvatiska arter som har klassificerats fram till nu (under hösten kommer det att finnas möjlighet att inkomma med kunskap kring terrestra arter).

Möjligheten att bidra med kunskap kring akvatiska arter är öppen till och med den 2 juni. Nytillkommen kunskap kan, efter denna period, komma att användas för att justera utfall av riskklassificeringen. Slutgiltigt utfall planeras presenteras av SLU Artdatabanken i slutet av 2024. Arter som har klassificerats har systematiskt sorterats från relevanta internationella listor, via ett tidigare steg i verktyget kallat ”screening”. Informationen i screeningen är inte tillgänglig men om du vill veta vilka arter som screenats kan du få artlistorna i excelformat. Mejla: uppdragriskklassificering@slu.se

För riskklassificeringen används metoden GEIAA som Norska Artsdatabanken tagit fram och förfinat sedan förra klassningen (Retningslinjer for økologisk risikovurdering av fremmede arter (artsdatabanken.no)). Metoden bygger på en uppskattning av hur stor risk en främmande art utgör för inhemsk biologisk mångfald, utifrån kunskap om arternas biologi (habitatkrav, spridningsförmåga, livscykel, etc) i kombination med antaganden om framtida klimat.

SLU Artdatabanken har använt sig av samma generella klimatscenarier för en period på 50 år framåt som användes vid riskklassificeringen som utfördes 2018. De är framtagna som så kallade ”worst case scenarios” och bygger på antagandet att framtiden är fossilintensiv med fortsatt höga utsläpp (IPPC; RCP 8.5).

Det är bra om du har en översiktlig kunskap och förståelse för metod och uppdrag innan du lämnar ditt bidrag. Bidraget ligger öppet och synligt under den period som denna insynslösning är öppen. Metodens riktlinjer och användarmanual finns i verktyget.

Genom att lämna ett kunskapsbidrag lämnar du också ditt samtycke till att din e-postadress registreras under tidsperioden för SLU Artdatabankens arbete med riskklassificering av främmande arter (t o m december 2024). Registret skapas för att upprätthålla en möjlighet att återkoppla till dig som bidrags-lämnare. De personuppgifter som du lämnar här kommer inte att användas i andra syften. Läs mer om hur SLU Artdatabanken hanterar personuppgifter.                    

Så här gör du för att lämna ett kunskapsbidrag till klassificeringen

För att bidra med kunskap till riskklassificeringen behöver du ha ett konto på SLU Artdatabanken. Om du redan har ett konto kan du gå direkt till steg 4. Om du inte har ett konto behöver du skapa ett:

1. Gå till Välkommen till Artportalen - Artportalen och tryck ”skapa konto”

2. Fyll i alla uppgifter, godkänn villkoren och tryck på ”skapa konto”

3. Bekräfta kontot via länken som skickas till din mailadress du registrerat

4. Gå till https://sfab2.artdatabanken.se/ och logga in med ditt artdatabankskonto.

5. Begär att bli granskare. Vi försöker godkänna så snabbt som möjligt men kan inte lova att det sker samma dag om du begär rollen utanför kontorstid. Du behöver själv gå in och kolla om du kommer in i systemet, du får alltså inget mail om att du är godkänd/insläppt.

6. Välj organismgrupp ur rullistan. Tänk på att det i denna omgång endast är akvatiska arter som har bedömts. I november kommer du kunna ge kunskapsbidrag för terrestra arter.

7. Du kan välja att titta på en specifik art genom att söka efter den.

8. Eller kolla igenom hela listan. Observera att för en del organismgrupper, till exempel kärlväxter, finns även terrestra arter med. Dessa är INTE påbörjade och ska inte ges underlag för nu! I november 2024 kommer du kunna lämna kunskapsbidrag för terrestra arter.
- Du kan sålla genom att bocka för ”färdigställt”.

 

9. Välj art genom att trycka på den.

10. Nu öppnas en bild med ett större antal flikar, dessa är låsta och kan inte redigeras av dig, men du kan se vad som är ifyllt och se om det stämmer med din kunskap och erfarenhet.

11. För en del av flikarna (t ex bakgrundsdata för riskklassning) öppnas fler flikar (utbredning och naturtyper).

12. Du kan också välja att gå direkt till fliken ”summering” för att läsa slutsatserna för arten. Alla texter är inte helt klara så tänk på att det vi är ute efter är relevant kunskap om arterna.

 

 

13. Om du vill lämna ett kunskapsbidrag gör du det under fliken ”kommentar till klassificeringen”. Alla kommentarer kommer kontrolleras av våra experter och vi kontaktar dig om vi vill ha ytterligare information. Vi kan tyvärr inte återkoppla på alla kommentarer.

14. Riktlinjer och användarmanual finner du i den översta raden.