Expertkommittén för mångfotingar

Senast ändrad: 27 februari 2020

Mångfotingarna har bedömts av Göran Andersson i samråd med Ulf Gärdenfors och Jonas Sandström (organismgruppsansvarig vid ArtDatabanken) samt Ulf Scheller beträffande få- och dvärgfotingarna.


Kölfoting Nanogona polydesmoides. Illustration: Jan-Åke Winqvist


Kommitténs medlemmar 2016-2020:

Göran Andersson har arbetat på Göteborgs Naturhistoriska Museum som entomolog, undervisare och senare museichef. Numera föreningsaktiv pensionär. Författare till Nationalnyckeln om mångfotingar.

Jonas Sandström arbetar på SLU Artdatabanken och är organismgruppsansvarig. Har tidigare arbetat som forskare inom ekologi och evolutionsbiologi.

Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Jonas Sandström, tvåvingar, halvvingar, spindeldjur & mångfotingar
SLU Artdatabanken
jonas.sandstrom@slu.se 018-672547, 073-0923334

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se