Kakmossor – numera fyra arter i Sverige

Senast ändrad: 22 juni 2023
Grön mossa i närbild. Foto

[2022-06-22]. Kakmossor hittar man på stenar och klippor och de känns igen på att bladen har en färglös hårudd och saknar nerv. Det finns fyra arter i släktet som är kända i Sverige och behöver man hjälp att skilja dem åt finns en bestämningsnyckel i Artfakta. Bidra gärna med kunskap om arternas utbredning genom att rapportera dem i Artportalen.

Kakmossor Hedwigia spp. växer på block och klippor av silkatbergarter i solöppna lägen. Släktet är spritt i stora delar av landet förutom i fjällen. Andra arter med färglös hårudd i bladspetsen kan ofta hittas tillsammans med kakmossor, men kakmossorna särskiljer sig från dessa bland annat genom att de saknar tydlig bladnerv. Även de kortskaftade kapslarna utan tänder i mynningen skiljer kakmossorna från de flesta arterna av raggmossor Racomitrium spp. och grimmior Grimmia spp., vilka har längre kapselskaft och tänder i mynningen. Kapslarna hos blommossor Schistidium spp. är kortskaftade men har en rödaktig, iögonfallande tandkrans som gör att de ser ut som små blommor.

 

Följ oss på sociala medier för att se när vi lägger upp nya artiklar.

Facebook, Instagram, LinkedIn

 

Orange brun gul kapsel från kakmossa. Illustration

Kapslarna har kort skaft och saknar tänder i mynningen. Illustratör: Christopher Reisborg

 

 

Illustration av kakmossa

Kapslarna kan vara svåra att få syn på eftersom de sitter på sidogrenar och är nästan helt täckta av de omgivande honbladen. Illustratör: Pollyanna von Knorring

 

Fler arter och ny nyckel

Efter revisioner och taxonomiska förändringar de senaste åren så är sex arter i släktet Hedwigia kända i Europa, varav fyra är kända från Sverige (Hodgetts & Lockhart 2020). Därför är det värdefullt om fler kan studera kakmossor lite noggrannare framöver. Till hjälp finns nu en uppdaterad nyckel som inkluderar alla arter som är kända från Sverige.

 

Leta efter strimmor i kakorna

Strimkakmossa Hedwigia striata är en av de senast uppmärksammade arterna och därmed den art vi har sämst kunskap om. Den är endast känd från gamla herbariekollekter. Denna art är mycket lik den vittspridda arten grå kakmossa Hedwigia ciliata men har strimmiga blad och honblad som har raka (inte krusiga) hår i kanten. Störst sannolikhet att hitta arten är det i de södra delarna av landet. All kunskap om var arten förekommer, och om dess växtplatser skiljer sig från de andra arterna, är värdefulla tillskott.

Närbild på kapsel av kakmossa. Foto

Kapslarna är ofta nästan helt dolda av de omgivande honbladen. Strimkakmossa (Hedwigia striata) utmärks av de raka kanthåren på honbladen, förutom de längsstrimmiga bladen. Fotograf: Helena Hespanol

 

Textförfattare: Niklas Lönnell

Källa: Hodgetts, N. & Lockhart, N. 2020. Checklist and country status of European bryophytes -– update 2020. Irish Wildlife Manuals, No. 123. National Parks and Wildlife Service, Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, Ireland

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.


Kontaktinformation