SLU-nyhet

Två utlysningar av bidrag från Svenska artprojektet

Publicerad: 09 mars 2022

SLU Artdatabanken öppnar idag två utlysningar av bidrag från Svenska artprojektet, för taxonomiska forskningsprojekt och för nätverkande aktiviteter.

Bidrag till taxonomisk forskning

Forskning inom Svenska artprojektet ska behandla taxonomi och systematik hos organismgrupper som är dåligt kända eller finns i dåligt kända miljöer, inom Sverige eller Norden. Projekten kan innefatta utredning av högre systematik och ett större geografiskt område. Tyngdpunkten ska ligga på svenska arter. Inventeringar utgör ofta en viktig del av ett forskningsprojekt och bidrag kan också sökas för inventeringar om de har en tydlig koppling till forskningen inom det sökta projektet.

Sista ansökningsdag för denna utlysning är 29 maj 2022.

Utlysning av bidrag till taxonomisk forskning

Bidrag till nätverkande aktiviteter

Bidraget ska kunna användas till nätverksbildande och kompetenshöjande aktiviteter, såsom workshops och inventeringar i kompetenshöjande syfte, konferenser, seminarier eller kurser. Fokus ska vara på att öka kunskap om arter inom mindre kända organismgrupper i Sverige.

Aktiviteter som gynnar samarbete och kunskapsutbyte mellan junior och senior kompetens ses som extra positiva.

Sista ansökningsdag för denna utlysning är 9 maj 2022.

Utlysning av bidrag till nätverkande aktiviteter