SLU-nyhet

Bokverket Nationalnyckeln är åter i produktion

Publicerad: 08 februari 2018

ArtDatabanken återupptar utgivningen av bokverket Nationalnyckeln. Först ut blir de vackra havsborstmaskarna.

Efter att utgivningen av bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna stoppades 2014 har det nu återigen tagits i produktion. Det är ökat statligt anslag och nya riktlinjer till Svenska artprojektet som gör det möjligt för ArtDatabanken, SLU att inrikta sin verksamhet på både digital och tryckt kunskapsspridning.

− Vi välkomnade beslutet när det kom och är glada att vi har regeringens förtroende. Nationalnyckeln är en viktig del i vårt uppdrag att arbeta för den biologiska mångfalden, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken.

Sedan tidigare har det utkommit 17 volymer och nu levererar ArtDatabanken volym 18, Ringmaskar: Havsborstmaskar: Aciculata. Den nya volymen kommer i april.

Den kunskap som finns samlad, tolkad och tillgänglig i bokverket Nationalnyckeln går att använda för den enskilde och för direkt tillämpning i naturvård och förvaltning av naturresurser.

– Vi vill kunna erbjuda smarta produkter som möter olika behov och gör att kunskapen om arter kan nå ut till en större målgrupp. Det tryckta bokverket och de digitala verktygen kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Lena Sundin Rådström.

Fakta:

ArtDatabanken, SLU är ett nationellt centrum för kunskap om Sveriges arter och naturtyper. Sedan 2002 driver ArtDatabanken Svenska artprojektet, vars syfte är att kartlägga och sprida information om landets arter, bland annat genom bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Projektet sker på uppdrag av regeringen.