SLU-nyhet

Vi ses på Miljöövervakningsdagarna!

Publicerad: 20 september 2016

Passa på och träffa oss på Miljöövervakningsdagarna i Kiruna 20 - 22 september, där ArtDatabanken bland annat presenterar tillståndet och trenderna för rödlistade arter och deras livsmiljöer.

På plats finns även representanter för Artportalen, Artfakta och Faunaväkteriverksamheten. 

Årets tema för dagarna är "tillbakablick och framåtblick". Vilka miljöfrågor arbetade miljöövervakarna med 1994 och vilka miljöproblem kommer vi arbeta med i framtiden, 2038? Hur kan vi utveckla miljöövervakningen för att möta det vi står inför?


Kontaktinformation
Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se