SLU-nyhet

Vad gör du på Biologiska mångfaldens dag?

Publicerad: 22 maj 2018
Barn med nyckelpiga: Foto: Johan Samuelsson

Ett bra sätt att fira denna dag är att ta sig ut i naturen och uppleva den biologiska mångfalden på riktigt. Passa på att fundera på vad naturen ger dig och fråga barnen i din omgivning var maten, leksakerna och allt annat i din vardag kommer ifrån.

Allt vi är beroende av kommer från arterna och vår egen upplevelse av naturen är avgörande för viljan att bevara den. Något av det viktigaste du kan göra är därför att ge dig själv och andra egna upplevelser av naturen skapa förståelse för hur allt hänger ihop.

I samband med Biologiska mångfaldens dag (15-29 maj) hoppas vi på ArtDatabanken att fler än vanligt hittar ut i naturen och upptäcker allt som finns där. Genom att rapportera det du ser på Artportalen, ett rapportsystem för arter öppet för alla, gör du ytterligare en stor insats. På Artportalens temasida kan man sedan gå in och se hur många arter som rapporterats.

I år har biologiska mångfaldens nått nya höjder i Sverige. Över 170 aktiviteter anordnas runt om i landet. Titta gärna igenom listan på aktiviteter och välj något som passar dig eller fira på egen hand. Se alla aktiviteter i samband med Biologiska mångfaldens dag

Länkar

Temasida Biologiska mångfaldens dag på Artportalen
Så rapporterar du i Artportalen 
Aktiviteter Biologiska mångfaldens dag 2018
Biologiska mångfaldens dag, officiell webbplats

Om ArtDatabanken

ArtDatabanken är ett nationellt centrum för kunskap om Sveriges vilda växter, svampar och djur. Via webbaserade databaser sammanställs och tillgängliggörs känd information om arters förekomst, ekologi m.m. Utifrån denna kunskap tas den nationella rödlistan fram, en bedömning av vilka arter som löper risk att helt försvinna ur landet. ArtDatabanken bevakar status för arter och naturtyper som är prioriterade inom EU. Hos ArtDatabanken drivs även Svenska artprojektet, inklusive bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. ArtDatabanken är administrativt en del av SLU och samtidigt en viktig länk mellan forskare, naturvårdare och allmänheten.

Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se