SLU-nyhet

240 miljoner i forskningsanslag till 73 SLU-projekt

Publicerad: 14 november 2016

Forskningsrådet Formas har beviljat drygt 240 miljoner kronor till 73 projekt vid SLU. Tre från ArtDatabanken var med och tog del av forskningsanslagen.

Formas årliga öppna utlysning är uppdelad i tre delutlysningar: Forsknings- och utvecklingsprojekt, Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare, det vill säga forskare i början av sin forskarkarriär samt Mobilitetsstöd, ett stöd som ska uppmuntra nyligen disputerade forskare att besöka nya forskningsmiljöer. 

De som utdelats forskningsbidrag från ArtDatabanken är:

  • Anders Dahlberg - Den relativa betydelsen av svampars mångfald i mark och skogsskötsel för ekosystemtjänster i boreal skog
  • Tord Snäll - Populationsmodeller baserade på olika data och statistiska metoder för scenarier av framtida skogsbruk
  • Mari Jönsson - Metapopulationsdynamik och funktionell diversitet för vedlevande svampar i fragmenterade landskap med kontrasterande markanvändning

Kontaktinformation
Sidansvarig: Johan.samuelsson@slu.se