SLU-nyhet

Lättare att prioritera åtgärder för skyddsvärda arter i vattendrag

Publicerad: 06 juli 2017

Nu finns det ett bättre underlag för de som arbetar med åtgärder i särskilt känsliga vattenområden. De som har nytta av den är privata och offentliga aktörer som planerar naturvårdsinsatser i vattenmiljön, exempelvis länsstyrelser och vattenkraftsbolag.

Den nya rapporten med detaljerad kunskap om särskilt känsliga arter och naturtyper i och kring svenska vattendrag har tagits fram av ArtDatabanken åt Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Det är första gången kunskapen framställs på detta sätt och skriften kommer förhoppningsvis ge ett bra stöd för att veta var miljöhänsyn och återställande av vattenmiljöer gör mest miljönytta.
Läs om rapporten på HaV:s hemsida.


Kontaktinformation
Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se