9
nov
Almas allé 8 E, Uppsala

Öppet hus på ArtDatabanken 9 nov

ArtDatabanken har flyttat in på campus Ultuna! Det firar vi med Öppet hus den 9 november kl 13-16.

 

Den 9 november välkomnar ArtDatabanken alla SLU-anställda och våra grannar till Öppet hus i ArtDatabankens nya lokaler på campus Ultuna.  

Kom och se våra nya fina lokaler, träffa våra artexperter och naturtypsansvariga, titta på okända skönheter från mossornas och svamparnas värld och lyssna på spännande föredrag. Lär dig mer om den svenska rödlistan, prova våra digitala verktyg och ta del av vår forskning. Vi bjuder på fika!

Ur programmet:

  • Spännande föredrag (15-20 min) (Detaljerat program se nedan).
  • Demonstrationer av ArtDatabankens digitala verktyg (Artportalen, Analysportalen, Artnyckeln, m.m.)
  • Utställningar
  • Avancerad fototeknik för detaljerade artbeskrivningar
  • Tävlingar 
  • Fika och mingel

Kom när det passar dig, vi slår upp dörrarna kl 13-16. Välkommen!

Hitta till ArtDatabanken

ArtDatabanken finns i den röda längan strax söder om Ulls hus. Besöksadress: Almas allé 8E.

Karta och vägbeskrivning

Föredrag

Alla föredrag varar ca 15-20 min. Antalet platser är begränsade - först till kvarn! 
Med reservation för förändringar.

13:00

Kronprinsessan Victorias gallmygga och 1000 andra nya arter  
Per Alström. Lokal: Artedi.                                      

Om Svenska Artprojektet och kartläggningen av den okända biologiska mångfalden i Sverige. 

13:00

Artportalen – ett världsunikt rapportsystem för arter
Johan Nilsson. Lokal: Linné

Artportalen är världens största rapportsystem för arter, och innehåller nu över 60 miljoner fynd. Över 10 000 frivilliga rapportörer bidrar med data, tillsammans med myndigheter, kommuner och miljöövervakningsprojekt. Hur har Artportalen vuxit fram och vilka trender kan den visa?

13:30

Betydelsen av Sveriges mossor i ett internationellt perspektiv
Tomas Hallingbäck. Lokal: Artedi

Sveriges rödlistade mossor är viktiga inte bara för svensk naturvård utan för den biologiska mångfalden i hela Europa.

13:30

Artportalen – a world leading citizen science system 
Steve Coulson. Lokal: Linné  

Artportalen (www.artportalen.se) is an internet-based, freely accessible reporting system for species observations. Private individuals as well as professionals and authorities contribute with data, which is used by various user groups, from the general public to authorities and government organisations as well as researchers. This makes Artportalen a unique source of knowledge that is already delivering targeted conservation results and which supports in preventing and mitigating environmental problems.

14:00

Medborgarforskning om biologisk mångfald
Mari Jönsson och Tord Snäll. Lokal: Artedi

Det finns en stor potential med medborgarforskning, s.k. citizen science. Forskningen vid ArtDatabanken vill bl.a. utvärdera hur användbara medborgarnas data är för att besvara olika grundläggande och tillämpade frågeställningar. Vårt huvudskaliga intresse är att förstå och förutspå arters utbredning och dynamik i förhållande till miljöförhållanden, markanvändning och klimat. 

14:00

Buskmusen – en doldis i Sveriges arbete med biogeografisk uppföljning
Pavel Bina. Lokal: Linné

Alla arter inom EU:s habitatdirektiv ska följas upp. Men hur övervakar man en art som man vet väldigt lite om? En kunskapsresa för buskmus, en art som är svår att hitta.

14:30

Digitala och mobila verktyg för artinformation och artbestämning
Artur Larsson. Lokal: Artedi

Glöm inte ta med mobilen ut i fält! Med ArtDatabankens verktyg för artinformation och artbestämning kan du nyckla arter direkt i mobilen.  

14:30

Hur kan en pilgrimsfalk vara närmare släkt med en domherre än med en duvhök?
Per Alström. Lokal: Linné

Per Alström, professor i ornitologi, berättar mer om sin forskning kring fåglars släktskap och evolution.

15:00

Vilken betydelse har rödlistade arter för svenskt naturvårdsarbete?
Karin Ahrné. Lokal: Artedi

Vart femte år uppdateras den svenska rödlistan, som inte ska förväxlas med konsumentguiden "rött ljus". Vad innebär det att en art är rödlistad och vilken betydelse har rödlistan för svensk naturvård?

15:00

Faunaväkteriet – övervakning av rödlistade djur
Pavel Bina. Lokal: Linné

Faunaväkteri är en ideell övervakning av hotade djur. Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Kom och inspireras att bli faunaväktare!

15:30

Dysterbrun sorgstövslända? - vem bestämmer egentligen vad en art ska heta?
Per Alström. Lokal: Artedi

Vad händer när en ny art upptäcks? Hur vet man att det är en ny art? Hur registreras den och hur går det till när arter får svenska och vetenskapliga namn?

Fakta
Tid: 2017-11-09 13:00 - 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: Almas allé 8 E
Arrangör: ArtDatabanken
Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se