SLU-nyhet

Ny nyckel till Sveriges skräddare

Publicerad: 13 juni 2018

Skräddare är en till det yttre välkänd insektsgrupp. Deras egenskap att kunna gå på vatten gör dem fascinerande och alla som vistats vid en svensk sjö, å eller ett småvatten känner nog till dem. Den djupare kunskapen om gruppen har dock hittills varit dålig, och det har saknats lättillgänglig bestämningslitteratur. Nu finns en digital nyckel till våra tio skräddararter, som också fått svenska namn.

Skräddare är aktiva rovdjur som jagar på vattenytor. De kan röra sig på ytan genom en kombination av vattnets ytspänning och sina långa ben som är täckta med vattenavstötande behåring. 

Skräddare kan även flyga, men har s.k. vingpolymorfism; hos flera arter har vissa individer vingar medan andra saknar det. Detta anses vara en strategi som ökar avkommornas chans att överleva. Blir förhållandena sämre kan de bevingade ta sig till en ny miljö. Vid stabila och bra förhållanden kan vingar vara en nackdel eftersom de kan bli blöta och tynga ner individerna, vilket gör dem känsliga. I sådana miljöer är vinglöshet en fördel.

I grunden är det här ingen svårbestämd grupp. Och med den nya nyckeln i mobiltelefonen kan alla som vill ut och titta på rostskräddare, streckad skräddare, kustskräddare och övriga sju arter också artbestämma i fält. Och rapportera sina fynd i Artportalen.

Det är Johannes Bergsten och Ulf Bjelke som har skapat nyckeln, tagit fram texter och fotograferat.


Kontaktinformation

Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se