SLU-nyhet

Ny nyckel till musslor i havet

Publicerad: 28 juni 2019

Nu publicerar ArtDatabanken en bestämningsnyckel till alla de drygt 140 arter av musslor som finns i svenska hav. Några är stora och välkända, bland annat ostron, blåmussla och kammusslor. Andra kan man hitta längs havsstränderna, bland annat sandmussla och östersjömussla. De flesta musslor lever dock på lite djupare vatten. Flera arter är dåligt kända och det finns ett tiotal marina arter som enligt senaste rödlistan bedöms vara hotade.

 

Musslor hör, liksom snäckor och bläckfiskar, till den stora gruppen blötdjur eller mollusker. De känns igen på att de har två skalhalvor av kalk som omger och skyddar det mjuka djuret. Skalhalvorna fäster vid varandra vid skalbucklan, där det finns låständer och ibland låsband som gör att skalhalvorna ledar mot varandra som ett gångjärn. För att hålla skalet stängt finns också kraftiga muskler som fäster i båda skalhalvorna.

Musslor lever alltid i vatten och de flesta arterna finns i havet. De andas med gälar och kan sticka ut andningsrör (sifoner) baktill genom att öppna skalet. De livnär sig som filtrerare genom att skilja ut små organismer eller organiskt material som flyter omkring i vattnet eller finns i bottensedimentet. Vatten tas in genom andningsrören och smådjur och organiska partiklar fastnar på gälarna.

De marina musslorna i Sverige varierar i storlek från några få millimeter till över 25 cm. Det är i de flesta fall skalen som används för artbestämning, vilket också gäller i nyckeln. Några arter är mycket svåra att skilja åt enbart på skalets utseende, och ibland måste man studera gälar och andra delar av själva djuret.

Artnyckeln har tagits fram av Ragnar Hall, artexpert på ArtDatabanken. Malin Strand, marinbiolog och verksam vid ArtDatabanken och Sven Lovén centrum för marin infrastruktur, har skrivit artpresentationer. Fredrik Pleijel, även han marinbiolog vid Sven Lovén centrum för marin infrastruktur, har skrivit artpresentationer och står för alla bilder.   


Kontaktinformation