SLU-nyhet

Bättre biologiska data behövs för att se effekter av klimat

Publicerad: 09 september 2016

Biologer vill börja använda samma angreppssätt som klimatforskare använder för att få säkrare prognoser om biologisk mångfald i en föränderlig värld. Det konstateras av 22 forskare i en artikel i Science där en av ArtDatabanken vid SLU:s egna forskare ingår.

Man konstaterar att de modeller som används för att förutsäga effekter av t.ex. klimatförändringar inte tar tillräcklig hänsyn till viktiga biologiska mekanismer såsom demografi, spridning, evolution och artinteraktioner. Nya analysmetoder tas visserligen ständigt fram men ett stort problem är att grundläggande data nästan alltid saknas. Med tanke på den enorma utmaning att samla information om miljontals arter föreslår författarna hur man kan prioritera att samla information om arter som är särskilt känsliga för klimatförändringar och som kan skapa förhållandevis stora ekologiska effekter. Vi måste bli mer specifika hur vi värderar olika arter i analyserna och dra på oss stövlarna för att få mer detaljerad information om arterna som vi vill inkludera i våra modeller, menar huvudförfattaren och ekologen Mark Urban från University of Connecticut.

IPCCs klimat- och väderprognoser förbättrades avsevärt när man tog med fler strategiskt utvalda mekanismer. Biologer kan göra samma sak och därmed förutsäga biologiska svar på klimatförändringarna och på så sätt förbättra vår förmåga att förutspå framtida förändringar av biologisk mångfald och dess ekosystemtjänster.

Forskarna förespråkar en global kampanj som kan drivas av det internationella organet IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) som i likhet med IPCC (Intergvernmental Panel on Climate Change) för att ge bättre förutsägelser om framtiden.

 

LÄNK till artikeln: Urban M. C. m.fl. 2016. Improving the forecast for biodiversity under climate change. Science: http://dx.doi.org/10.1126/science.aad8466

LÄNK till intervju med Mark Urban: http://today.uconn.edu/2016/09/critical-information-needed-fight-save-wildlife/

LÄNK: Working group website: “sRangeShifter - Synthesising population, community, genetic and evolutionary dynamics in a simulation platform: a tool for theory and application”: https://www.idiv.de/rangeshifter

Kontakt i Sverige: Alexander Singer, forskare. ArtDatabanken SLU. Telefon: 018-672259 E-post: alexander.singer@slu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se