SLU-nyhet

23% av Sveriges befolkning vet vad rödlistning innebär!

Publicerad: 30 augusti 2016

I en nyligen genomförd SIFO-undersökning visar det sig att 23% av Sveriges befolkning på ett korrekt sätt kan beskriva vad rödlistning innebär. Vi på ArtDatabanken är naturligtvis glada och stolta över att en så stor del av Sveriges befolkning kan beskriva och förstå rödlistning.

Rödlistning kan betraktas som en barometer för arternas tillstånd och vara till hjälp vid identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar samt bidra med kunskap för att nå uppsatta miljömål.     

Rödlistning har utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN) för att utvärdera tillståndet för arter i naturen. Det är en prognos över risken för enskilda arter att dö ut. I kategoriseringen ingår inga värderingar, utan analyserna syftar strikt till att kvantifiera utdöenderisken. Rödlistan är ett hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar, men har ingen juridisk status. Rödlistan tas fram av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Den fjärde och senaste Rödlistan i Sverige offentliggjordes 2015 och är den fjärde svenska rödlistan som baseras på de internationellt vedertagna kriterierna från IUCN. Rödlista 2015 publiceras dels som bok, dels i ArtDatabankens webbtjänst Artfakta. 

2016 års IUCN World Conservation Congress äger rum på Hawaii. Där representeras Sverige av oss på ArtDatabanken, Miljö- och energidepartementet, SIDA, Naturhistoriska riksmuseet och Laponiatjuottjudus. I en workshop ska Sverige visa visa hur vi lyckats med att engagera medborgare i arbetet med naturvård och artskydd.


Kontaktinformation
Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se