Stöd till biologiska samlingar

På denna sida hittar du specifik information om ArtDatabankens senaste utlysning av museistödsmedel för vård, omhändertagande av material, digitalisering och utveckling av biologiska samlingar i Sverige. Medlen i denna utlysning är nu fördelade. Nästa utlysning är planerad till 2018.

Museistödsmedel för perioden 2017-2019

ArtDatabanken utlyser härmed inom ramen för Svenska artprojektet medel till stöd för biologiska samlingar för treårsperioden 2017-2019.

Ansökningsförfarande

Ansökningsblankett i Word-format hittar du längst ned på sidan.Blankettens sista sida innehåller detaljerade anvisningar om hur du ska fylla i blanketten. Till blanketten ska bland annat bifogas en projektbeskrivning om högst åtta sidor.Ansökningsblankett, projektbeskrivning och andra bilagor ska skrivas på svenska (förutom projektsammanfattning/abstract som skrivs både på svenska och engelska).  Innan du söker, läs noga igenom informationen som finns om museistöd. Där finns fylligare information om t.ex. för vilka ändamål medel kan sökas samt om villkor för beviljande.

Ansökan i original och med fyra kopior ska vara hos Svenska artprojektet senast 15 april 2016. Dessutom ska en digital version av ansökan skickas in via e-post till Rikard Sundin.

Den digitala versionen ska innehålla följande:

  • En fil med ansökan i pdf-format, komplett med underskrifter och alla bilagor
  • Ifylld ansökningsblankett i Word-format
  • Projektbeskrivning i Word-format

Ansökningarna kommer att fackgranskas av experter från våra nordiska grannländer. Beslut om fördelning av de tillgängliga medlen beräknas vara klart före 1 juli 2016.

Har du frågor om utlysningen – vänd dig till Svenska artprojektets forskningssekreterare Rikard Sundin.

 

Relaterade sidor, länkar och kontaktinformation

Kontaktperson

Rikard Sundin

rikard.sundin@slu.se

+46 18-672574, +46 70-5802574