Nu kan du hitta marina björndjur, nematoder och bukhårsdjur i Artportalen

Svensk marin meiofauna är oerhört dåligt känd, därför genomförde Svenska artprojektet 2007 en inventering av havets så kallade meiofauna. Ett stort antal arter som inte tidigare påträffats hittades i rask takt under inventeringens gång. Meiofauna, det vill säga de djur som är så små att de till exempel kan leva i de hålrum som finns mellan sandkorn. 

Dåligt kända djur, särskilt pyttesmå sådana, är tidskrävande att artbestämma, och helt okända arter måste få sin formella beskrivning innan de har ett namn – ett arbete som kräver mycket tid. När arternas namn är fastställda måste de först in i ett datasystem innan de kan registreras i observationssystem som till exempel Artportalen.

I Sverige har vi Dyntaxa som taxonomisk referensdatabas, och det är en hel del jobb bakom kulisserna innan namn hamnar i Dyntaxa. När det gäller 100-tals nya namn som vid meiofaunainventeringen har det tagit snart 10 år, men nu är vi faktiskt i mål. I Artportalen ligger nu Kosterhavets meiofaunainventering och 218 svenska arter har rapporterats digitalt för första gången i och med detta.

Du som alltid letat efter marina björndjur, nematoder och bukhårsdjur har nu en chans att hitta dem via Artportalen.

Hittar du dem i naturen är du varmt välkommen att rapportera dem!

Dactylopodola baltica
Dactylopodola baltica
Halichaetonotus atlanticus
Halichaetonotus atlanticus
Paraturbanella
Paraturbanella

Bilder på bukhårsdjur (gastrotricher)
Fotograf: Tobias Kånneby (forskare inom Svenska artprojektet)

År 2009 publicerades en delmängd av inventeringens resultat i vetenskapliga sammanhang:
Meiofauna Marina, Vol. 17, pp. 1-34, 16 tabs., March 2009 © 2009 by Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, Germany – ISSN 1611-7557 Meiofauna of the Koster-area, results from a workshop at the Sven Lovén Centre for Marine Sciences (Tjärnö, Sweden) W. R. Willems 1, 2, *, M. Curini-Galletti3, T. J. Ferrero4, D. Fontaneto5, I. Heiner 6, R. Huys 4, V. N. Ivanenko7, R. M. Kristensen6, T. Kånneby1, M. O. MacNaughton6, P. Martínez Arbizu8, M. A. Todaro9, W. Sterrer 10 and U. Jondelius 1

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Malin Strand

Malin.Strand@slu.se

0705-654246