Egentligen är vi ju alla maskar med lite extra utrustning

Ädelstensmaskar har existerat i 600-700 miljoner år och en ny studie visar att de är världens äldsta nu levande djurgrupp med tre kroppsskikt och som har en fram- och bakände.

- Egentligen är vi ju alla maskar med lite extra utrustning. Ädelstensmasken visar hur den gemensamma förfadern för oss och alla  andra treskiktsdjur såg ut, säger Ulf Jondelius till svt, professor i Evertebratzoologi på Naturhistoriska museet och en av forskarna bakom studien, som publicerats i tidskriften Nature. Det tredje kroppskiktet mellan huden och tarmen var ett viktigt steg som så småningom möjliggjorde utveckling av inre organ som t.ex. muskler och njure.

Den nya upptäckten är mycket viktig för förståelsen av de första stegen i djurrikets utveckling. Tidigare har vissa forskare hävdat att ädelstensmaskarna och deras närmaste släktingar har utvecklats från mer komplicerat byggda djur, men nu står det klart att de alltid haft en så pass enkel kroppsbyggnad. Ädelstensmaskar är små djur, omkring 1 mm och är mycket vanliga i vissa miljöer, till exempel mellan sandkornen på sandstränder längs våra kuster, medan andra arter finns på djupare havsbottnar.

Ulf Jondelius och hans medarbetare har bedrivit flera forskningsprojekt om ädelstensmaskar och närbesläktade maskgrupper med stöd av Svenska artprojektet och hittat många nya arter för Sverige och ibland också för vetenskapen.

Källa: svt, Nyhetsmorgon
och NRM

Childia triangulifera Ädelstensmask
Foto: Ulf Jondelius

Arten Childia triangulifera - Det är lätt att känna igen denna ädelstensmask, eftersom den har triangelformiga kalkkristaller spridda i kroppen. Detta är en art som lever på lerbottnar på svenska västkusten.

Relaterade sidor