Bladbockarna har fått sina svenska namn

Kanske har du en varm sommardag vid en insjö lagt märke till långsmala skalbaggar, som sitter och solar sig på blad av strand- och vattenväxter? Kroppen gnistrar i olika metalliska färger: från grönt eller blått till koppar och guld – ibland vackert flerfärgat. Kommer du för nära flyger de ut över vattnet, tills de hittar ett nytt blad att slå sig ner på. Då har du träffat på bladbockar.

Sjösävsbock, blomvassbock, knappsävsbock och gäddnatebock, är några av de nya namnen på svenska bladbockar, som är framtagna av Håkan Ljungberg, entomolog vid Artdatabanken på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tillsammans med Hans Silfverberg och Hans-Erik Wanntorp. Bladbockar är underfamiljen Donaciinae inom skalbaggsfa­miljen bladbaggar. De avviker med sin slanka kropp, långa ben och långa antenner från flertalet bladbaggar, och påminner mer om långhor­ningar (Cerambycidae).

– Bladbockar är en ganska artfattig grupp – för att vara skalbaggar – och det finns bara några hundra arter totalt i världen, berättar Håkan Ljungberg.

Bladbockar har en udda ekologi, deras larverna lever helt under vatten, där de gnager på vattenväxters rötter eller jord­stammar nere i bottensedimentet. Syret tar de upp via ett par krokar i bakkropps­spetsens undersida, vilka också tjänar som förankring i växten. Larvutvecklingen tar flera år och förpuppningen sker i en perga­mentartad, halvgenomskinlig kokong, som är fäst vid växten. Först som fullbildade går baggarna upp över vattenytan – om ens då. Larvernas levnadssätt har av förstå­eliga skäl varit besvärligt att reda ut, och många arter vet vi fortfarande väldigt lite om. Utifrån ett globalt perspektiv återstår därför säkert många arter att upptäcka. Lär gärna mer om bladbockarna i Artfakta.

Källa: Yrfän nr 4, 2016. Juveler i vassen - Bladbockar

Gäddnatebock, Donacia versicolorea
Foto: Håkan Ljungberg | Gäddnatebock, Donacia versicolorea
Strömrörbock Donacia sparganii
Foto: Håkan Ljungberg | Strömrörbock Donacia sparganii
Strömrörbock, Donacia sparganii
Foto: Håkan Ljungberg | Strömrörbock, Donacia sparganii

Om kommittén för svenska djurnamn:
Kommittén för svenska djurnamn har som mål att fastställa svenska namn på de djurarter som presenteras utförligt i någon av ArtDatabankens publikationer. De svenska namn som kommittén antar blir normerande för namnanvändningen inom Svenska artprojektet, i Dyntaxa, Artportalen, Rödlistan och i ArtDatabankens övriga arbeten.

Förhoppningsvis kommer namnen även att användas utanför Svenska artprojektet, så att de kan fungera som svensk standard. När det gäller fågelnamn har Sveriges Ornitologiska Förenings Taxonomikommitté huvudansvaret. Svenska Botaniska Föreningens Arbetsgruppen för Svenska Växtnamn har samma funktion när det gäller kärlväxter, mossor, alger, lavar och svampar.

Relaterade sidor, länkar och kontaktinformation

Kontaktperson

Håkan Ljungberg

hakan.ljungberg@slu.se

018-672592

Per Alström

per.alström@slu.se

018-672575, 070-4546965