Sötvattensstränder som livsmiljö

ArtDatabanken Rapporterar 15

Sötvattensstränder är speciella livsmiljöer och drygt 270 arter på den svenska rödlistan är knutna till stränder. De främsta hoten mot dessa krävande arter utgörs av vattenreglering och igenväxning. Naturligare variationer i vattenstånd och utökad hävd är angelägna naturvårdsåtgärder.

Rapporten sammanfattar befintlig kunskap om strandlevande arter och deras livsmiljökrav, redovisar de främsta hotfaktorerna, och ger exempel på lyckade naturvårdsåtgärder. Förhoppningen är att den ska ge underlag till mark- och vattenägare, kraftbolag, politiker, verksamhetsutövare och myndigheter för att bättre uppmärksamma och skydda dessa viktiga naturmiljöer.

    Distribution:

  • Laddas ner

Publicerad av:

  • ArtDatabanken
  • SLU

Publiceringsår:

2014

Sidor:

60

ISBN (digital):

978-91-87853-01-2

ISSN:

1402-6090

Redaktion

Ulf Bjelke och Sebastian Sundberg

Ladda ner

Pris:

Gratis