Rödlista 2010

Ur förordet:

"Sveriges rödlista 2010 är resultatet av omfattande analyser av överlevnadsmöjligheterna för de arter
som finns i Sverige. 

För ett knappt decennium sedan bestämde både EU och FN att förlusten av världens biologiska mångfald skulle hejdas till år 2010. Redan nu står det tyvärr klart att målet inte kommer att uppnås, varken globalt eller i Sverige. Likväl finns det klara ljusglimtar i denna rödlista som visar att naturvårdsarbetet har lett till positiva resultat inom flera områden, inte minst för ett antal däggdjur, fåglar och groddjur."

Här kan du ladda ner 2010 års rödlista i två delar eller efter organismgrupp.

    Distribution:

  • Laddas ner

Publicerad av:

  • ArtDatabanken
  • SLU

Publiceringsår:

2010

Redaktion

Ulf Gärdenfors

Pris:

gratis