Insektsgnag i bark och ved

Ett standardverk för både naturvård och skogsbruk - det första i sitt slag. Boken ger ovärderlig hjälp för att tolka skogsskador och för att inventera insekter med hjälp av deras gnag i bark och ved. Bestämningsnycklar gör det lätt att hitta rätt art. Fler än 450 rikt illustrerade artfaktablad. 

Bengt Ehnström som är expert på skalbaggar och andra insekter var tidigare verksam på ArtDatabanken. Boken bygger på den kunskap som han samlat på sig under årens lopp. Projektet har varit ett ett mångårigt samarbete med kollegan, fotografen och entomologen Rune Axelsson.

Utgivningsår 2002.

    Distribution:

  • Beställs

Publicerad av:

  • ArtDatabanken
  • SLU

    Publikationstyp:

  • Bok

Sidor:

512

Form och Layout:

Ingrid Nordqvist Johansson

Bild:

Rune Axelsson

ISBN (tryck):

9188506266

Författare

Bengt Ehnström

Pris:

290

Orderformulär

Antal
Leveransadress
Fakturaadress (Om annan än leveransadress)