Huvudnyckel till egentliga bladmossor

I Sverige finns cirka 700 arter i gruppen egentliga bladmossor. Dessa arter presenteras i tre volymer av bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Här får du veta allt om inte bara vanliga och välkända arter som husmossa och väggmossa utan även många ovanliga arter så som aspfjädermossa och råttsvansmossa. Här kan du till exempel läsa mer om skirmossor-baronmossor.

Den huvudnyckel som du kan ladda ner här gör det nu, tillsammans med de tre bokvolymerna, möjligt att artbestämma hela gruppen egentliga bladmossor.

Från huvudnyckeln ges en hänvisning till rätt plats i någon av de tre mossvolymerna där du hittar en beskrivning av det aktuella släktet och en bestämningsnyckel till art (när det finns mer än en art i släktet). Varje art presenteras var och en för sig med ett rikt och vackert bildmaterial och utförliga texter.

    Distribution:

  • Laddas ner

Publicerad av:

  • ArtDatabanken

    Publikationstyp:

  • PDF

ISBN (digital):

978-91-88506-88-7

Ladda ner