Hundraelva nordiska evertebrater

Naturövervakning är en viktig del i arbetet med att bevara naturen åt eftervärlden. Evertebrater(ryggradslösa djur) har visat sig vara väl lämpade övervakningsobjekt när det handlar om att följa förändringar i naturmiljöer och de utgör dessutom naturliga element i övervakning av biologisk mångfald.

Med start 1995 har en arbetsgrupp tillsatt av Gruppen för natur och Friluftsliv under Nordiska Ministerrådet arbetat med evertebrater i ett nordiskt perspektiv, både med utgångspunkt som indikatorer och som en grupp som i sig är viktig att bevara. Resultatet blev den här boken där 111 rödlistade arter av evertebrater presenteras.

Utgivningsår 2002

    Distribution:

  • Beställs

Publicerad av:

  • ArtDatabanken
  • SLU

    Publikationstyp:

  • Bok

Sidor:

288

Form och Layout:

Dick Norberg design

Bild:

Martin Holmer

ISBN (tryck):

92 893 0755 2

Redaktion

Ulf Gärdenfors, Kaare Asgaard och Olof Biström

Pris:

290

Orderformulär

Antal
Leveransadress
Fakturaadress (Om annan än leveransadress)