Stövsländor

Volymen omfattar 82 nordiska arter varav 73 är funna i Sverige. Här följs den traditionella systematiska indelningen av stövsländor och därför inkluderas inte djurlössen.

Bokens fullständiga titel: Stövsländor, Psocoptera

    Distribution:

  • Beställs

Publicerad av:

  • ArtDatabanken

    Publikationstyp:

  • Bok

Publiceringsår:

2010

Sidor:

208

ISBN (tryck):

978-91-88506-68-9

Författare

Bo W. Svensson

Pris:

450

Orderformulär

Antal
Leveransadress
Fakturaadress (Om annan än leveransadress)