Steklar: Myror och getingar

Boken innehåller 81 arter myror, 1 dolkstekel och 51 arter getingar. Alla arter som påträffats i Norden är beskrivna med utförliga texter, och för flertalet arter finns pedagogiska illustrationer. Här finns även bestämningsnycklar för artbestämning. 

Bokens fullständiga titel: Myror—getingar, Hymenoptera: Formicidae–Vespidae

Takgeting arbetare
Foto: Christopher Reisborg | Takgeting arbetare

    Distribution:

  • Beställs

Publicerad av:

  • ArtDatabanken

    Publikationstyp:

  • Bok

Publiceringsår:

2012

Sidor:

383

Bild:

Krister Hall, Mattias Starkenberg, Christopher Reisborg, Torbjörn Östman

ISBN (tryck):

978-91-88506-78-8

Författare

Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt

Redaktion

Bo G. Svensson

Pris:

450

Orderformulär

Antal
Leveransadress
Fakturaadress (Om annan än leveransadress)