Skalbaggar: Långhorningar

Alla 128 långhorningsarter som påträffats i Norden beskrivs med utförliga texter, pedagogiska illustrationer och utbredningskarta. Lättanvända nycklar för artbestämning gör det roligt och möjligt att ta reda på vilka arter man hittat. Arternas livsmiljöer visas i akvareller och värdväxterna i lättöverskådliga tabeller. Volymen inleds med ett introduktionskapitel till långhorningsfamiljen.

Bokens fullständiga titel: Skalbaggar: Långhorningar, Coleoptera: Cerambycidae

    Distribution:

  • Beställs

Publicerad av:

  • ArtDatabanken

    Publikationstyp:

  • Bok

Publiceringsår:

2007

Sidor:

302

ISBN (tryck):

978-91-88506-62-7

Författare

Bengt Ehnström

Pris:

450

Orderformulär

Antal
Leveransadress
Fakturaadress (Om annan än leveransadress)