Bladmossor: Skirmossor-baronmossor

Boken innehåller 218 arterna i 85 släkten och presenteras i systematisk ordning. Boken redovisar också den senaste forskningen om arternas släktskap och är därmed den första moderna mossfloran över pleurokarpa mossor de senaste 50 åren.

Bokens fullständiga titel: Bladmossor: Skirmossor–baronmossor, Bryophyta: Hookeria–Anomodon

    Distribution:

  • Beställs

Publicerad av:

  • ArtDatabanken

    Publikationstyp:

  • Bok

Publiceringsår:

2014

Form och Layout:

Studiofotografier av Christopher Reisborg. Fältfotografier främst av Lars Hedenäs och Tomas Hallingbäck. Bildbehandling av Torbjörn Östman

ISBN (tryck):

978-91-88506-84-9

Författare

Lars Hedenäs, Tomas Hallingbäck

Pris:

450

Orderformulär

Antal
Leveransadress
Fakturaadress (Om annan än leveransadress)